Naissaare sadam tehakse korda

Kolmapäeval kirjutati alla leping Viimsi valla ja Saarte Liinide vahel, kes hakkab renoveerima Naissaare sadamat.

2010. aastal andis majandusminister Juhan Parts ka väikesadamaid haldavale aktsiaseltsile Saarte Liinid korralduse väikelaevadele ohtlikuks muutunud Naissaare sadam renoveerida. Siiani Viimsi valla haldusalasse kuulunud sadama eest hoolitsemise kohustus anti kolmapäeval üle Saarte Liinidele, kellega tehakse hoonestusõiguse leping 50 aastaks.

Hädavajalike tööde tegemiseks on riik sadamaid haldavale firmale sihtfinantseeringuna andnud juba 382 000 eurot ning järgmisest, 2014. aastast algavast Euroopa Liidu rahastamisperioodist loodetakse saada veel ligi kolm miljonit eurot, et kogu projekt lõpuni viia.
Viimsi abivallavanem Endel Lepik: „Aastaid toimunud läbirääkimised lõppesid kokkuleppega, millega riigile kuuluv äriühing AS Saarte Liinid kohustub hiljemalt 2020. aastaks sadama täielikult välja ehitama, et tagada nii kohalike elanike kui saarel puhkajate ja mereturistide ohutus. Loodan, et korras sadam võimaldab hakata korraldama ka reisilaevaliiklust, kõigil inimestel ei ole võimalik Naissaarele väikealustega jõuda.
Sadam on vaid esimene samm koostöös riigiga Naissaarel eluks vajalike tingimuste loomisel. Järgmise sammuna tuleb lahendada saare varustamine elektrienergiaga, sest inimeste huvi rajada või taastada oma kodu Naissaarel aasta aastalt suureneb.”

Saarte Liinide juhatuse esimehe Ants Tammlehe sõnul saab sadama riigitoetusega teha korda nii, et seal oleks tagatud sõitjate ja laevade ohutus ning elementaarne teenindus jahtidele. „Keskmiselt käib sellest sadamast läbi suvel tuhat purjekat ja nüüd tulebki sadamahoone korda teha ja seda veidi laiendada, et kui purjetajad maale tulevad, saaksid nad käia saunas, duši all ja tualetis,” rääkis Tammleht.
Tema sõnul on Saarte Liinidel eelprojekt juba valmis ja täna sõidetaksegi projekteerijatega saarele töö alustamiseks. „Esmalt ongi vajalik kaide korrastamine, sadamahoone rekonstrueerimine ja elektri- ning veevarustuse kindlustamine,” ütles Tammleht.

Comments are closed.