Naissaare maastikukaitseala kaitse-eeskirjade eelnõu avalik väljapanek

Naissaare maastikukaitseala kaitse-eeskirjade eelnõu avalik väljapanek

13.09.2012

Keskkonnaamet teatab, et 8. juulil 2009 algatas keskkonnaminister määruse eelnõu menetluse Harju maakonnas Viimsi vallas asuva Naissaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja kehtestamiseks. Kaitse-eeskirja muutmine viib eeskirja vastavusse looduskaitseseadusega.

Eelnõu dokumentide avalik väljapanek on 17. septembrist kuni 18. oktoobrini keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris Viljandi mnt 16. Vastuväiteid ja ettepanekuid määruse eelnõu kohta saab esitada kirja teel Keskkonnaametile aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn ja harju@keskkonnaamet.ee kuni 18. oktoobrini.

Täiendav info: Tiina Napp, tel. 674 4822, 5160696, e-post Tiina.Napp@keskkonnaamet.ee. Meelis Mägi, tel 5063491, e-post Meelis.Magi@keskkonnaamet.ee. Dokumendid on kättesaadavad siin:

Määrus

Seletuskiri

Kaart

Comments are closed.