Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek.

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on SA Eestimaa Looduse Fond.

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub kaasamise koosolek 1. novembril 2012 kell 14 Viimsi Vallavalitsuses (II korruse saalis) aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud ja teised asjast huvitatud.

Koosolek rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Programmi periood 2009-2015.

Info:

Helen Toom, SA Eestimaa Looduse Fond, 5688 0676

Meelis Mägi, Keskkonnaamet, 484 1174

 

Comments are closed.