Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalikustamise koosolek.

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on SA Eestimaa Looduse Fond.

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub kaitsekorralduskava avalikustamine 1.-15. novembril 2012 Keskkonnaameti kodulehel ja Viimsi Vallavalitsuses. Kavaga saab tutvuda siin.

Ettepanekud palun saata kava koostajale Helen Toom (helen@elfond.ee) või Meelis Mägi (meelis.magi@keskkonnaamet.ee).

Kava koostamist rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Programmi periood 2009-2015.

 

Comments are closed.